Budgetzekerheid

Budgetzekerheid - Beheersbare exploitatielasten

Budgetzeker

Elk project is anders. Maar elke opdrachtgever heeft behoefte aan zekerheid op financieel gebied. Geen verrassingen. Daar gaan we ver in, op korte én lange termijn.

 

Zekerheid op korte termijn is voor ons: geen ‘verrassingen’ tijdens of direct na afloop van het project. Op basis van onze zorgvuldige inspecties durven we u daarom budgetzekerheid te bieden en het risico van die verrassingen geheel voor onze rekening te nemen.

 

Vlakke begroting

Maar zekerheid kan veel verder reiken. Dankzij onze kennis en ervaring adviseren we u aan het begin van het project graag hoe we ook op de lange termijn kosten kunnen voorkomen. Hebben we de ruimte om u daarover te adviseren, dan bieden we zekerheid over de gehele exploitatieperiode, met een vlakke meerjarenbegroting als gevolg.