Bewonersconsulente

Bewonersconsulente

Bewonersconsulente

Vakwerk en efficiënte samenwerking zijn belangrijk. Maar échte toegevoegde waarde bied je pas als je je kunt verplaatsen in de eindgebruiker. Daarom hebben we een eigen bewonersconsulente. Die zet de juiste communicatiemiddelen in tijdens de diverse fases van een project, het liefste al vanaf het allereerste begin.

 

Een belangrijke maatstaf bij al onze projecten is de bewonerstevredenheid. Op dat vlak scoren we al ver bovengemiddeld, maar het kan altijd beter. Daar ligt de taak van onze bewonersconsulente. Zij zorgt ervoor dat bewoners gehoord worden en dat er daadwerkelijk iets met hun opmerkingen gebeurt. Bovendien schakelt ze graag met uw eigen bewonersconsulente.

 

Efficiëntie

Maar laten we wel zijn: er zit ook een zakelijk component aan haar werk. Tevreden bewoners hebben immers minder klachten, wat zorgt voor een vlottere doorloop en minder servicevragen na afloop. En dat ziet u weer terug op financieel gebied. Kortom: de bewonersconsulente is er primair voor de bewoners, maar uiteindelijk voor ons allemaal.