Wij zijn er even tussenuit tijdens onze bedrijfssluiting van maandag 22 juli t/m vrijdag 2 augustus. Wij wensen iedereen een hele fijne zomer!

 

Het dak op in Hatert

In de wijk Hatert in Nijmegen-Zuid zijn we begonnen aan een grootschalig dak- en gevelrenovatieproject voor woningcorporatie Portaal. Dat betekent dat we letterlijk het dak op gaan bij 216 woningen. Een flinke klus volgens Twan Schouten, projectleider Planmatig Onderhoud bij Portaal.

Het merendeel van de huizen in Hatert is gebouwd tussen 1955 en 1965. Het zijn laagbouwwoningen met platte daken. In het kader van planmatig onderhoud was het tijd om de daken en gevels te renoveren. ”En dan wilden we meteen energetische maatregelen nemen”, vertelt Twan, “ofwel extra isolatiematerialen toevoegen.”

Werkzaamheden:

 

  • Verwijderen dakbedekking
  • Aanbrengen isolatie en nieuwe dakbedekking
  • Schilderwerkzaamheden gevels
  • Vervangen plaatwerk gevels

Opdrachtgever: woningcorporatie Portaal Nijmegen

Vleermuizen

Twan is blij dat de uitvoering is gestart: “Het heeft even geduurd voordat we werkelijk aan de slag konden gaan. Er bleken namelijk beschermde diersoorten te zitten in het gebied, zoals vleermuizen en gierzwaluwen. Die mogen we natuurlijk niet verjagen met onze werkzaamheden. Dus hebben we eerst goed laten onderzoeken waar die beestjes precies huizen en hoe we de werkzaamheden zó konden organiseren dat we ze zo min mogelijk storen.” Twan waardeert het enorm dat Hendriks SGR zich daarbij altijd flexibel heeft opgesteld, ondanks deze vertragingen.

 

Positief

Behalve het dak worden ook de gevels van de woningen opgeknapt. Die worden geschilderd en zo nodig voorzien van nieuw plaatwerk. Dat vergt uiteraard een nauwkeurige planning en communicatie, zodat de bewoners zo min mogelijk last hebben van de werkzaamheden. Juist daarin betuigen wij ons als een bijzonder deskundige partner, vertelt Twan. “Bewoners zitten toch best even in het steigerwerk, met kranen voor de deur, mensen op je dak enzovoort. Maar tot nu toe zijn zowel de bewoners als de wijkbeheerders van de gemeente en van Portaal positief over de voortgang van de werkzaamheden. Ik hoor in ieder geval geen enkele wanklank. En neem van mij aan: dat is een goed teken!”

 

Kwaliteit monitoren

Als kritische projectleider wil Twan tenslotte ook gezegd hebben dat hij het fijn vindt hoe wij als aannemer zélf, proactief, de kwaliteit van de uitvoering monitoren. “Ik zie dat jullie dat heel serieus nemen. Dat werkt voor mij als projectbegeleider natuurlijk heel prettig. Zo zie ik voortdurend bevestigd dat wat we hebben afgesproken ook wordt nagekomen.”