Comfortabel wonen onder een nieuw dak

Hatert is de grootste stadswijk van Nijmegen, het voormalige dorp bestaat voor een groot deel uit eengezinswoningen met platte daken. Vlakbij Winkelhart Hatert liggen 216 van deze woningen die gebouwd zijn in 1962 en waaraan dringend onderhoud en verbetering nodig was. Hendriks SGR legde woningcorporatie Portaal een aantal scenario’s voor waarbij het ‘no regret’-principe een belangrijk uitgangspunt was.

Het grootste deel van de woningen is inmiddels voorzien van vernieuwde daken. Door diverse lagen - waaronder 140mm isolatieschuim en brandscheidingen van 600mm steenwol boven de woningscheidende wanden - is de isolatiewaarde opgeschroefd naar RC 6.0. Verder zijn de schoorstenen gerenoveerd en zijn loze leidingen aangelegd voor toekomstige zonnepanelen. Met zichtbaar hogere boeiboorden zijn de nieuwe daken helemaal klaar voor 2050.

Projectleider Anke van Sonsbeek over deze ingrijpende renovatie:

“De samenwerking met onze partner Oranjedak verloopt soepel, het wooncomfort van deze woningen wordt hierdoor enorm verbeterd; niet alleen in koude wintermaanden maar ook in warme zomermaanden.”

Naast de nieuwe daken zijn ook de voordeuren vervangen, is asbesthoudend materiaal verwijderd en hebben de gevels na het schilderwerk weer een frisse uitstraling.

In het voortraject, tijdens de werkzaamheden en ook na oplevering, is rekening gehouden met de wet natuurbescherming en zijn nestkasten voor mussen en vleermuizen geplaatst. Zo is op gebied van flora & fauna, veiligheid, gezondheid, energieprestatie, duurzaamheid en toekomstwaarde nu al een enorme slag geslagen. Voor verdere optimalisatie van de woningen en normalisering richting klimaatneutraliteit in 2050 is Hendriks SGR in gesprek met Portaal.

Onderhoudspartner van onder meer:
MVGM
Mooiland
Frencken
Portaal
Casade
Thius
TBV Wonen
Area
Pivot Park
Bo-ex
Onderhoud NL
Woonpartners
Brabant Wonen
Thuisvester
VB&T
Joost