Bewoners Zwanenveld geven ons een 8,8

Bewoners wijk Zwanenveld in Nijmegen geven Hendriks SGR en Portaal een 8,8!

In opdracht van woningcorporatie Portaal heeft Hendriks SGR in 2018 aan 106 woningen in de Nijmeegse wijk Zwanenveld onderhoud uitgevoerd. Voordat wij aan de slag gingen heeft woningcorporatie Portaal duidelijk aangegeven wat er allemaal speelde in deze wijk en wat wij konden verwachten. Het zou geen gemakkelijke klus worden om alle bewoners mee te krijgen. Met deze informatie konden we samen met Portaal beginnen met een grondige en goede voorbereiding.

 

Bewoner staat centraal

Voordat de renovatie plaatsvond, is er een klankbordgroep opgericht, bestaande uit enkele bewoners. Vanaf het begin is er overleg geweest en hebben bewoners mee mogen denken. Op deze manier konden bewoners meepraten en voelden zij zich gehoord. Bovendien is er gestart met een ‘warme’ opname. Alle woningen werden bezocht en iedere bewoner kreeg aandacht. Er werd vooraf zoveel mogelijk gedaan om onduidelijkheid naar de bewoners toe te voorkomen.

Bewonersconsulente Ilse van Vugt van Hendriks SGR en bewonersbegeleidster Elles Witsiers van Portaal zorgden voor goede en tijdige informatievoorziening. 

Bewonersconsulenten

Tijdens het gehele project zijn er bewonersconsulenten ingezet. Deze zorgden ervoor dat bewoners continue werden voorzien in hun informatiebehoefte. Wanneer bewoners vragen of klachten hadden of alleen maar even een praatje wilden maken, konden zij terecht bij deze consulenten. Door de goede en tijdige informatie naar bewoners toe, verliepen de werkzaamheden volgens planning.

 

Vakmensen

Onze vakmensen hebben natuurlijk ook een grote bijdrage geleverd aan deze mooie score. Zij moeten het doen! Door goed vakwerk te leveren en soms een hele dikke huid te hebben, is het eindresultaat prachtig geworden. Bewoners zien dat en kunnen dat enorm waarderen. We mogen als Hendriks SGR trots zijn op dit mooie resultaat. Een 8,8 is een geweldige score!

Onderhoudspartner van onder meer:
Onderhoud NL
Portaal
Mooiland
VB&T
MVGM
Frencken
Bo-ex
Area
Thius
TBV Wonen
Thuisvester
Joost
Brabant Wonen
Casade
Pivot Park
Woonpartners