Vanwege de (bouwvak)vakantie zijn wij gesloten van maandag 8 augustus tot en met vrijdag 19 augustus. Maandag 22 augustus zijn we er weer!

 

Samenwerking

 

 

We hebben een duidelijke visie op samenwerking. Voor ons is dit geen ‘lijstje’ dat we op de automatische piloot afvinken, maar een instrument waarmee we de opdrachtgever maximaal laten profiteren van onze toegevoegde waarde. Een visie ontwikkelen, een strategie uitzetten en kwaliteit leveren: daar draait het om. Wij noemen dat geen RGS maar SGR: Samenwerking geeft Resultaat.

 

Voordelen SGR

De voordelen van SGR zijn tweeledig. Enerzijds zien we een forse kwaliteitsverbetering. Anderzijds zien we financiële voordelen, zoals minder faalkosten, lagere onderhoudskosten en – misschien wel het belangrijkst – een betere beheersing en grotere voorspelbaarheid van de kosten op de langere termijn.

 

Het SGR-stappenplan

 • Bepalen methodiek
 • Vaststellen strategische uitgangspunten beheereenheden
 • Vaststellen functionele eisen
 • Verzamelen projectinformatie
 • Conditiemeting en globale kostenraming
 • Inventarisatie/inspectie
 • Opstellen onderhoudsscenario’s
 • Opstellen plan van aanpak (inclusief begroting)
 • Opdrachtverlening
 • Uitvoering proefeenheid
 • Realisatie
 • Monitoring
 • Meting klanttevredenheid
 • Nazorg