Samenwerking

 

 

We hebben een duidelijke visie op samenwerking. Voor ons is dit geen ‘lijstje’ dat we op de automatische piloot afvinken, maar een instrument waarmee we de opdrachtgever maximaal laten profiteren van onze toegevoegde waarde. Een visie ontwikkelen, een strategie uitzetten en kwaliteit leveren: daar draait het om. Wij noemen dat geen RGS maar SGR: Samenwerking geeft Resultaat.

 

Praktijkvoorbeeld
Een aansprekend voorbeeld is het onderhoudsproject van AREA in Uden. We hebben hier bij 110 woningen het woongenot aanmerkelijk verbeterd én een forse kostenbesparing gerealiseerd.

De isolatie en ventilatie van deze huizen waren gedateerd. Daarnaast wilde de stichting de garantie dat zij niet meer geconfronteerd zouden worden met houtrot. We hebben hiervoor een specifiek houtrenovatiesysteem toegepast, dat voor een gereguleerde vochthuishouding zorgt. Bovendien monitoren we de woningen om de twee jaar. 

Vroeger was er na drie jaar een bijwerkbeurt nodig en moest het geheel al na vijf jaar weer geschilderd worden. Nu hoeft er pas na acht jaar geschilderd te worden: het resultaat van visie, strategie en kwaliteit.
 

Voordelen SGR

De voordelen van SGR zijn dus tweeledig. Enerzijds zien we een forse kwaliteitsverbetering. Anderzijds zien we financiële voordelen, zoals minder faalkosten, lagere onderhoudskosten en – misschien wel het belangrijkst – een betere beheersing en grotere voorspelbaarheid van de kosten op de langere termijn.

 

Het SGR-stappenplan

 • Bepalen methodiek
 • Vaststellen strategische uitgangspunten beheereenheden
 • Vaststellen functionele eisen
 • Verzamelen projectinformatie
 • Conditiemeting en globale kostenraming
 • Inventarisatie/inspectie
 • Opstellen onderhoudsscenario’s
 • Opstellen plan van aanpak (inclusief begroting)
 • Opdrachtverlening
 • Uitvoering proefeenheid
 • Realisatie
 • Monitoring
 • Meting klanttevredenheid
 • Nazorg