Intrinsieke motivatie om te verbeteren

Overvoorde Van Tilborg is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in vastgoedonderhoud. We komen dit bedrijf in ons dagelijkse werk vaak tegen. Zo keuren onafhankelijke specialisten de kwaliteit van ons schilderwerk. Directeur Kees van Tilborg spreekt bewust niet van controleren, omdat onze relatie veel meer gebaseerd is op samenwerken.

Kun je iets over onze samenwerking vertellen?

“We komen Hendriks SGR in verschillende hoedanigheden tegen. Zo zitten we vaak samen aan tafel voor dezelfde opdrachtgever. In een andere vorm zijn wij juist de voorschrijvende partij en zijn jullie de uitvoerder. Op weer andere momenten nemen we de rol aan van mediator, op zoek naar de beste onderhoudsscenario’s, waarbij we jullie inschakelen voor een project. Ten slotte voeren we als onafhankelijke partij geregeld kwaliteitskeuringen uit over het werk dat jullie realiseren.”

 

 

"We controleren niet, we trekken samen op. Het is juist goed om tegen dingen aan te lopen die beter kunnen of beter moeten. Daarmee verhoog je de kwaliteit van je werk"

 

Is dat laatste gebruikelijk?

“Laat ik het zo zeggen: het is niet óngebruikelijk. Maar je ziet het vooral bij kwaliteitsbedrijven die zich willen onderscheiden. Partijen die koste wat het kost zeker willen weten dat hun werk goed is. Vaktechnisch gezien, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van duurzaamheid. Dat vraagt om een open houding. Zo moet je niet bang zijn om bijgestuurd te worden.”

 

Ook niet als dat betekent dat je door de mand valt?

“Zo benaderen we het helemaal niet. We controleren niet, we trekken samen op. Het is juist goed om tegen dingen aan te lopen die beter kunnen of beter moeten. Ook aan jullie werk mankeert wel eens wat. Maar juist door wat met de aanknopingspunten te doen, verhoog je de kwaliteit van je werk en daarmee automatisch ook het vertrouwen dat je opdrachtgever in je heeft.”

 

Hoe staan onze mensen tegenover jullie ‘opbouwende kritieken’?

“De intentie is goed, er is genoeg voedingsbodem om dingen beter te doen. Jullie medewerkers staan open om te leren. Als het anders zou zijn, zouden we waarschijnlijk ook niet eens samenwerken. We wegen de partners met wie we in zee gaan van tevoren namelijk heel goed af.”

 

Waarom staan wij op de ‘goede lijst’?

“Omdat jullie een goede gesprekspartner zijn, en onze rol en positie accepteren, zoals ook wij jullie respecteren. Dat kan voor sommige bedrijven lastig zijn, maar bij jullie gaat dat heel goed. Jullie zien ons niet als noodzakelijk kwaad, maar hebben een intrinsieke motivatie om samen te werken, te leren en te verbeteren. Dat is wat ons betreft de juiste insteek om samen succes te boeken.”

Onderhoudspartner van onder meer:
SWB
Brabant Wonen
Area
MVGM
TBV Wonen
Casade
VB&T
Woonpartners
SCW
Tiwos
Woonwaarts
Onderhoud NL
Portaal
Bo-ex